Een projectinrichter die inspirerende woon- en werkomgevingen realiseert met een persoonlijke touch in heel Nederland.

T: +31 (0)384778560
E: info@thereca.nl

MVO

“Duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan hoog in het vaandel bij Thereca.”

Duurzaamheid MVO

Thereca houdt rekening met de maatschappelijke effecten van haar activiteiten. Dit geldt voor al haar bedrijfsprocessen: zowel voor inkoop, productie, verkoop en onderhoud als voor HRM en marketingcommunicatie.

Thereca streeft naar klimaatneutraal ondernemen, wat inhoudt dat zij zoveel mogelijk gebruik maakt van hernieuwbare grondstoffen of energiebronnen. Met de bouw van het pand is hier ook over nagedacht. Zo is er rekening gehouden met energiewinning doormiddel van zonnepanelen en hergebruik doormiddel van verwarmingssystemen op aardwarmte.

Circulariteit

Thereca werkt met oog voor circulaire economie waarin kringlopen worden gesloten, minder materialen worden gebruikt en producten een zo lang mogelijke levensduur worden toegezegd. Met name bij het gebruik van grondstoffen wordt er op gelet. Het klassiek, lineair economisch model wordt zoveel mogelijk gemeden, waardoor onze meeste producten herbruikbaar en/of recyclebaar zijn. Grondstoffen blijven van waarde en een circulair model ontstaat. Thereca laat grondstoffen hun waarde behouden, door onder andere de gebruiks- en economische waarde van gebruikt meubilair rendabel te behouden. Thereca biedt de afnemer c.q. gebruiker aantrekkelijke restwaardeproposities, wanneer het gaat om inname en/of inruil van gebruikte producten.

Thereca ziet potentie in de waardeloze reststromen die ontstaan bij het lineaire model. Mede daarom is de ontwikkeling van de ‘’Tim stoel’’ gestart. Met de gedachte dat een stoel natuurlijk goed moet zitten, heeft Thereca een stoel gemaakt van o.a. gerecyclede stoffen, die op een circulaire manier is in te zetten.

Lees hier meer over de ‘’Tim’’ stoel

Rabobank Circular Economy Challenge

Circulair ondernemen vraagt om anders te denken, over de grenzen van het bedrijf heen te kijken en samen te werken. Zo ontstaan nieuwe ideeën en businessmodellen. De Rabobank Circular Economy Challenge zet zich regionaal in om ondernemers te helpen bij de ontwikkeling naar circulair ondernemerschap. Thereca mocht in 2018/2019 hieraan deelnemen.

Wij hebben deelgenomen met onze ‘Tim stoel’. Bij het ontwerp van de Tim stoel is al rekening gehouden met het einde van de levensduur, om de uiteindelijke afvalstroom beter verwerkbaar te maken. Hierdoor kunnen onderdelen opnieuw gebruikt worden.

Lees hier meer over de Rabobank Circular Economy Challenge of bekijk hier de pitch van Thereca

Bekijk hier de pitch van Thereca

Project Hungary

In 2018 kreeg Thereca de vraag van Norschoten wat er eventueel met het oude meubilair kon gebeuren. Thereca is op zoek gegaan naar een goede bestemming voor het meubilair dat vervangen werd. Een Psychiatrisch ziekenhuis in Sumeg (Hongarije) is hiervoor geselecteerd. Met medewerking van vrijwilligers van Norschoten en het team van Thereca is de locatie uit- en ingehuisd. Het meubilair is vervolgens op transport naar Sumeg vertrokken en in het ziekenhuis geplaatst. Samen hebben we er voor gezorgd dat het meubilair een tweede leven krijgt, tevens hebben we hier mensen heel blij mee kunnen maken.

Bekijk hier het filmpje over ‘Project Hungary’

Project Hungary